2 6 opacity
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Entreprenad och Transporttjänster

Markarbeten - Grävning - Grus - Singel - Makadam - Matjord

Om Mörrums Gräv

ommorr1Företagsfakta

Mörrums Gräv startades 1981 av Rolf Olsson som ett KB. Maskinparken bestod i början av en grävmaskin som kördes av Rolf själv.

1989 övergick företaget till ett AB.

1993 började sonen Joachim i företaget. Utvecklingen har hela tiden gått framåt, maskinparken har växt och personal har anställts.

2004 började även barnbarnet Jimmy i företaget.

Företaget har idag 30 anställda och en maskinpark på 44 enheter. Företaget har lång erfarenhet och kunskap i branschen och strävar efter att få nöjda kunder.

Mörrums Gräv AB har tillstånd att transportera avfall / farligt avfall samt ADR för tanktransporter.

Vi är miljö/kvalitetscertifierade enligt ISO 14001:2004 samt ISO 9001:2000.

Vi har en trafiksäkerhetspolicy och en drogpolicy.

Innehar även soliditets AAA.

sigill

Våra kunder består idag av allt från storföretag till kommuner samt inte minst privatpersoner.

ommorr2Miljöpolicy

Vi på Mörrums Gräv AB ska genom ett aktivt miljöarbete tillhandahålla tjänster och produkter med hänsyn till människa och miljö.
Detta ska vi uppnå genom att:

 • Löpande utveckla våra entreprenad- och transporttjänster samt personalens kunskaper inom miljöområdet
 • Ha kontroll över och följa aktuell lagstiftning
 • Ständigt förbättra vår verksamhet och vårt ledningssystem så att vi når uppsatta miljömål och minskar vår påverkan på miljön

Kvalitetspolicy

Mörrums Gräv AB ska erbjuda sina kunder varor och tjänster som håller högsta kvalitet. Vi ska i enlighet med gällande krav göra rätt från början och infria det som lovats inom
avtalad tid.
Detta uppnår vi genom:

 • Kompetenta medarbetare som tar ansvar för att göra kunden nöjd
 • Förståelse för våra kunders behov, krav och förväntningar
 • Ständiga förbättringar av vår verksamhet och vårt arbetssätt

Certifieringsmärke_ISO9001_ISO14001Trafiksäkerhetspolicy

Varje anställd på Mörrums Gräv AB ska ha sådana värderingar när det gäller trafik och medtrafikanter att vi medverkar till en bättre trafikmiljö.
Detta innebär följande:

 • Visa hänsyn till sina medtrafikanter
 • Följa gällande trafikregler och hastighets bestämmelser
 • Följa kör och vilotider
 • Vara opåverkad av alkohol eller andra droger
 • Mobiltelefonsamtal undviks under körning
 • Kontrollera last före avfärd
 • Fordonen ska vara i ett trafikdugligt skick
 • Hålla avstånd till framförvarande bil
 • Inneha giltigt körkort

MÖRRUMS GRÄV

 • Entreprenad
 • Transport
 • Markarbeten
 • Grävning
 • Grus
 • Single
 • Makadam
 • Matjord
Certifieringsmärke_ISO9001_ISO14001